Descripció

Les estructures de xarxes tridimensionals i els accessoris de xarxa dels jocs Benito estan composats per un nucli d’acer rodejat de 6 cordons trenats d’acer recoberts de poliamida. Aquest tipus d’equipaments solen estar exposats al vandalisme, pel que són el més resistents possible a impactes destructius en àrees públiques. Segons el pes de la xarxa, els caps seran d’ànima de fibra o d’acer. Al cable amb nucli d’acer en total hi ha 144 peces de filferro d’acer, al cable amb nucli de fibra hi ha 72 peces de filferro d’acer. Els cables d’acer armat estan fets d’ànima de ferro o ànima de fibra rodejada de 6 fils conforme al pes i la tensió de l’equipament. El diàmetre d’un fil és de 2,4 mm per la corda de 16mm de diàmetre, 3,4 mm per la corda de 18 mm de diàmetre i 3,4 mm per la corda de 20 mm de diàmetre. El punt de ruptura per la corda armada de 16 mm és de 4 tones, per la corda armada de 18 mm és de 7 tones, per la corda armada de 20 mm és de 11 tones. Les juntes de malla estan fetes d’alumini premsat amb 168 tones.

Avantatges:

 • Alta resistència a la corrosió
 • Protecció UV
 • Bona qualitat visual
 • Baix manteniment
 • 100% reciclable

Aplicacions:

 • Xarxes tridimensionals
 • Carrusel amb xarxa
 • Seient niu de gronxador
 • Accessoris de xarxa

Gruix: 

 • Ø16mm Klasik, Metallic, Fenokee, Loop i Jocs Temàtics
 • Ø18mm JR25C
 • Ø20mm JR04C, JR06C, JR08C, JRD4-6C, JRA16C, JRGI42C

Colores:

 • Negre
 • Vermell