Estación de manteniment Pum

VBS08

Descripció

L'inflador Pum, és un equipament ideat per a espais concorreguts per bicicletas.

Es tracta d'una bomba infladora, que permet inflar tot tipus de vàlvules. Aquesta està proveïda de manòmetre per poder controlar la pressió del inflat. S'acciona mitjançant pedal.