Banc Kube

UM372

Descripció

Banc fabricat en prefabricat de formigó color gris granític d'aspecte rugós. Es pot col·locar en forma d'elements aïllats o en grups. Ancoratge recomanat: Fixació mitjançant pel seu propi pes.