Banc Toledo

UM370RC

Descripció

Banc fabricat en formigó prefabricat armat color blanc granític. Respatller subjectat per quatre varetes d'acer revestides de tub d'acer inoxidable. Ancoratge recomanat: Recolzat en els seus extrems robustos amb l'objectiu de facilitar la neteja i el manteniment.