Font Fonti

UM509

Descripció

Font fabricada en formigó prefabricat color blanc granític. Ancoratge recomanat: Mitjançant tres perns d'expansió de M8, segons superfície i projecte.

Completar i combinar amb: