Senyals de codi CE

Senyals de codi CE d'alumini doble plec pintada