Canal

RC50

Descripció

Canal  + Reixa Tango D4 dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment Calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

  • Realitzada en hierro
  • Compleix amb la norma europea EN-1433.
  • Superfície metàl·lica antilliscant.
  • Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
  • Opcional: Sistema de fixació entre Canal + reixa.

IMPORTANT:
És imprescindible anivellar les canals llarg de la instal·lació i formigonar tant la
base com les parets laterals, una instal·lació defectuosa anul·la tota garantia.
Veure més...