Canal PP

CPRF110

Descripció

Canal PP RF110 dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment Calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

  • Canal realitzada en polipropilè + reixa en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons IS 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
  • Inclou sistema de fixació entre canal i reixa.
  • Base arquejada permetent un millor farcit de el formigó.
  • Nervis de reforç per a la repartició de les càrregues.
  • Superfície metàl·lica antilliscant.
  • Reixa revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant

IMPORTANT: És imprescindible anivellar les canals durant la seva instal·lació i formigonar tant la base com les parets laterals, una instal·lació defectuosa anul·la tota garantia.

Veure més...