Canal PP

CPRF200

Descripció

Canal PP RF200 / RF300 dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment en vorals i cunetes
 
  • Canal realitzada en polipropilè amb perfil galvanitzat + reixa en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563
  • Inclou sistema de fixació entre canal i reixa.
  • Base arquejada permetent un millor farcit de el formigó.
  • Nervis de reforç per a la repartició de les càrregues Superfície metàl·lica antilliscant.
  • Reixa revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

Veure més...