Canal PP

CPRF200

Descripció

Canal PP RF200 / RF300 dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment Calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
  • Canal realitzada en polipropilè amb perfil galvanitzat + reixa en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563
  • Inclou sistema de fixació entre canal i reixa.
  • Base arquejada permetent un millor farcit de el formigó.
  • Nervis de reforç per a la repartició de les càrregues Superfície metàl·lica antilliscant.
  • Reixa revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
  • IMPORTANT: És imprescindible anivellar les canals durant la seva instal·lació i formigonar tant la base com les parets laterals, una instal·lació defectuosa anul·la tota garantia.

Veure més...