Canal HRM

PC30

Descripció

Canal HRM + Mecalinea  dissenyada per a suportar un trànsit suau. Perfecta per a instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment en vorals i cunetes.

  • Canal realitzada en formigó prefabricat + reixa en fosa dúctil, en gràfic esferoidal, segons IS 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
    Inclou sistema de fixació entre canal i reixa.
    Inclou perfil galvanitzat.
    Superfície metàl·lica antilliscant.
    Reixa revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant
Veure més...