Campsa

TC30

Descripció

Realitzada en fosa dúctil, en gràfic esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Classe B-125 segons EN 124. Grup 2. Voreres, zones per als vianants i superfícies similars, àrees d'estacionament i aparcaments .

  • Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
  • Tapa metàl·lica amb relleu antilliscant.
  • Tapa amb esquerda per facilitar la seva obertura.
  • Tapa Campsa TC25AG antirobatori amb cargol.
  • Marcatges o personalitzacions a consultar
Veure més...