Hrm C2

THH44

Descripció

HRM C2 està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment en vorals i cunetes.

  • Realitzada en fossa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
  • Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
  • Encaix en un dels Extrems per garantir su perfecta col·locació.
  • Tancament per pes.
  • Esquerda per facilitar su obertura.
  • Inclou junta d 'insonorització.
  • Superfície Metàl·lica antilliscant.
  • Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
  • Superfície de la tapa hormigonable
Veure més...